• 20. Ondare Ez-materiala Babesteko Plana (inbentarioa). Ondare etnografikoa

  Helburuak EAEko ondare ez-materialaren babesa eta zabalkundea bultzatzea. Ondare ez-materialaren eta etnografikoaren inguruan lan egiten duten taldeen arteko koordinazioa ahalbidetuko duten mekanismoak sortzea. Garatu beharreko esku-hartzeak Euskal Herriko kultura-ondare ez-materiala babesteko metodologia bat eta jardun-plan bat egingo dira. Hau da, babestu behar diren euskal kultura-ondare ez-materialaren ondasunen identifikaziotik abiatuz inbentario bat diseinatzeko eta sortzeko prozedura….

  Read more
 • 19. Kultura Ondareari buruzko Legea berritzea

  Helburuak Kultura-ondarearen babes-esparruak berritzea eta egungo egoerara egokitzea, kultura-ondareari buruzko ikuspegia aldatu egin delako. Garatu beharreko esku-hartzeak Gure legea 1990ekoa da, eta legea eguneratu ez duen ia autonomia-erkidego bakarra da; beste erkidego batzuetan kultura-ondarearen legeen hirugarren belaunaldian daude. Euskal Kultura Ondareari buruzko Legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa egitea. Lege berria aurkeztea eta Jaurlaritzako, Aldundietako eta Udaletako…

  Read more
 • 18. Museoen Sarea, zerbitzuak partekatzeko eta lankidetza sustatzeko

  Helburuak Museo desberdinen artean programazioen koordinazioa eta ibiltaritza bultzatzea. Museo-ibilbideen eskaintza bultzatzea, helburuko ikusle berdinek hainbat museo bisitatu ahal izan ditzaten. Zerbitzuen kudeaketa zentralizatua erraztea. Garatu beharreko esku-hartzeak Museoen arteko lankidetza eta eraginkorrak izango diren eta emaitza errealak eta kuantifikagarriak izango dituzten museo-sareen garapena bultzatzea ahalbidetuko duen eredu bat diseinatzea. Estrategiak partekatzeko, kudeaketa partekatzeko aukera…

  Read more
 • 17. Euskadiko irakurketa publikoko sarea osatzea

  Helburuak Euskal Liburutegi Sarean oraindik sartu ez diren udalerriak (Donostia, Bilbo eta Santurtzi) sartzea. Foru-liburutegiekin hitzarmenak egiteko aukera, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean sar daitezen. Garatu beharreko esku-hartzeak Harremanak eta akordio-proposamenak 3 udalerriekin eta foru-liburutegiekin. Aurreikusitako emaitzak eta produktu mota Bilbo sarean sartzea eta hitzarmen proposamenak (2014). Proposamena garatzea.

  Read more
 • 16. Euskal Liburutegi Digitala edo elektronikoa. Online mailegu-plataforma garatzea

  Helburuak Liburu digitalen mailegua eskaintzea, horretarako plataforma teknologiko egokia ezarriz eta eduki digitalen banatzaileekin liburutegi-zerbitzu publikoen betekizunak eta editoreen eta egileen interes legitimoak bateragarri egiten dituen negozioa kudeatzeko eredu bat adostuz. Eskubideetatik libre dauden eduki berriak eranstea, batez ere Eusko Jaurlaritzak eta beste administrazio publiko batzuek editaturikoak. Garatu beharreko esku-hartzeak Online maileguaren proiektua fase aurreratuan…

  Read more
 • 15. Dokumentu Publikoei eta Artxiboei buruzko Legea

  Helburuak EAEko Artxiboen Administrazio eta Kudeaketa Sistemen, Euskadiko Artxibo Sistemaren eta haien organo eta zerbitzuen antolaketa arautzea. Garatu beharreko esku-hartzeak Artxibo elektronikoak eta artxiboetara eta erregistroetara sartzeko arazoak arautzea. Euskadiko Artxibo Historikoa sortzea eta arautzea eta Euskadiko Artxibo Sistema garatzea. Arlo horretan baliabideen kudeaketa konpartituko administrazio-egitura bat ezartzea, bertan eragile guztiak barne hartuz; egitura hori…

  Read more
 • 14. SAREA ereduari buruzko hausnarketa estrategikoa eta egungo egoerara egokitz

  Helburuak Sarearekin aurrera egitea eta haren funtzionamendua egungo premia berrietara eta sektorearen egungo egoerara egokitzea. Garatu beharreko esku-hartzeak Sareari zuzendutako helburu- eta funtzionamendu-proposamen bat lantzea. Behin betiko dokumentua landu ondoren, SAREAren zuzendaritza-batzordera eta Batzarrera bidaltzea, bertan balidatzeko. Proposamena sektorearekin kontrastatzea. Sarearen funtzionamendua/araudia adostutako eredura egokitzea. Aurreikusitako emaitzak eta produktu mota Proposamena baliozkotu ondoren sektoreari aurkeztea…

  Read more
 • 13. Antzerkiaren esparruan diru-laguntzen mapa berri bat lantzea / SAREA ereduari buruzko hausnarketa estrategikoa eta egungo egoerara egokitz

  Helburuak Egungo laguntza-sistema berrikustea, laguntza-eredu berri bat lantzeko beste batzuekin lankidetzan jardunez. Sarearekin aurrera egitea eta haren funtzionamendua egungo premia berrietara eta sektorearen egungo egoerara egokitzea. Garatu beharreko esku-hartzeak Erakundeetatik antzerkiaren sektorera bideratutako 2013ko laguntzak biltzea eta aztertzea. Aurreko urratsean ateratako ondorioak ordezkari sektorialekin partekatzea eta sektorearen premiak/erreibindikazioak biltzea. Diru-laguntzen mapa berri baten lehen zirriborroa…

  Read more
 • 12. Musikaren Bulegoa sortzea

  Helburuak Euskadin sortutako eta ekoitzitako musikaren jarduera eta presentzia soziala indartzea eta hobetzea, sektoreko agente guztien arteko koordinazioa eta lankidetza dinamizatuta eta indartuta. Garatu beharreko esku-hartzeak Bulegoa abiarazteko bide gisa elkarte sektorial ireki bat sortzea proposatzen da, agente publiko eta pribatuen parte-hartzearekin, elkartzeko eta parte hartzeko egitura bihurtuko dena, eta zerbitzuak ematea eta interes orokorreko…

  Read more
 • 11. Digitalizatzea eta eskubideen kudeaketa

  Helburuak Edukien digitalizatzea garatzea. Online maileguetan eskubideen kudeaketa kontrastatzea. Garatu beharreko esku-hartzeak Jarduteko ildoak aztertzea eta lehenestea, “EAEko liburuaren sektorearen gogoeta estrategikoa” (2012) azterlanaren emaitzak eta haien eguneratzea oinarritzat hartuz. Digitalizatze – bideak. Kultura-edukietara sartzeko bide berriak abiaraztea (formatu bateragarriak) eta hasitako digitalizatze-planak eta online maileguetan eskubideen kudeaketa koordinatzea. Aurreikusitako emaitzak eta produktu mota Edukien…

  Read more