2. Sorkuntzarako guneak EAEn: egituraketa eta koordinazioa

0 58
Helburu orokorrak EAEko sorkuntza eta bitartekotzarako gune publiko nahiz pribatuei buruzko mapa eguneratu bat egitea, guneen esku-hartzerako planteamenduak globalki egituratzeko eta haien artean koordinazio-mekanismoak identifikatu eta garatzeko.
Oinarrizko deskribapena Proiektua era honetan egituratuko da:

 

•Gaur egun EAEn dauden sorkuntza eta bitartekotzarako gune publiko nahiz pribatuei buruzko mapa diseinatu, metodologikoki zehaztu eta  mapa bera egiteari ekingo zaio.
•Mapa honek eragile eta guneen koordinaziorako neurriak barne izango ditu.
Espero diren emaitzak
•EAEko sorkuntza eta bitartekotzarako guneei buruzko mapa eguneratua, gune eta eragileen koordinazioko proposamenarekin.

Iruzkinak

Extensiones permitidas: JPG, GIF, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, ODT, XLS, XLSX, RAR, ZIP, MP3, M4A, OGG, WAV, WMA, MP4, M4V, MOV, WMV, AVI, MPG, OGV, 3GP, 3G2, FLV, WEBM, con un tamaño no superior a 20MB.

Datuak Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren Contactos izeneko fitxategian jasoko dira. Hala nahi izanez gero, datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke, horretarako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Araubide Juridiko eta Zerbitzu Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz (Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).